Skip links

Дермоджет (анестезия без игли)

Дермоджет (анестезия без игли)

Дермоджет (анестезия без игли)

Дермоджетът е устройство, което впръсква анестетични агенти в кожата под високо налягане, без да използва игла. Това дава възможност за бързо и ефективно прилагане на анестезия.

Ползи за пациентите

Безболезнена анестезия:
– Dermojet елиминира усещането за болка по време на инжектирането, тъй като при прилагането на анестезия не се използват игли. Това осигурява голям комфорт, особено за пациенти, които се страхуват от игли. По този начин той намалява с 80 % усещането за болка при инжекциите, които трябва да се поставят след анестезията.

Бърз ефект на анестезия:
– Анестетичното вещество бързо прониква под кожата с дермоджета и анестетичният ефект започва веднага. Това ви помага да имате по-комфортен процес на анестезия.

Равномерно разпределение:
– Dermojet гарантира равномерно разпределение на анестетика под кожата. Това предотвратява възможността някоя област да остане безчувствена по време на процедурата и повишава комфорта на пациента.

По-малко стрес и безпокойство:
– Методът на анестезия без страх от игли позволява на пациентите да изпитват по-малко стрес и безпокойство преди и по време на процедурата. Това подобрява цялостното удовлетворение на пациентите.

Получаване на безплатна оферта

Безплатен център за обаждания:

+90 531 741 02 90

This website uses cookies to improve your web experience.