Skip links

Хибридна техника

Хибридна техника

Едновременно използване на метода на отваряне на канала и DHI при трансплантация на коса

Едновременното използване на методите FUE (метод на FUE) и DHI (директно имплантиране на коса) при трансплантация на коса, т.е. хибридната техника, позволява трансплантацията на коса да се извършва едновременно ефективно и ефикасно. Тази комбинация съчетава предимствата на двете техники и осигурява по-успешни и естествени резултати.

Какво представлява методът на отваряне на канала (FUE)?

Методът FUE (Follicular Unit Extraction – екстракция на фоликулни единици) се основава на принципа на вземане на космени фоликули един по един от донорската област и трансплантирането им в областта на реципиента. При този метод:

космените фоликули се вземат един по един от донорската област с помощта на микромотор или ръчни перфоратори.
Предварително се отварят канали в областта на реципиента. Тези канали представляват малки отвори, в които ще бъдат поставени космените фоликули.
Космените фоликули се поставят внимателно в тези канали.

Какво представлява методът DHI?

Методът DHI (директна имплантация на коса) позволява космените фоликули да бъдат имплантирани директно в областта на реципиента с помощта на специална имплантираща писалка (писалка Чой). При този метод:

След като космените фоликули се вземат от донорската област, те се поставят в писалката за имплантиране.
Писалката за имплантиране директно имплантира космените фоликули в областта на реципиента и гарантира, че фоликулите са разположени в съответствие с естествената посока на растеж.

Едновременна употреба на кореновия канал и метода DHI

Комбинацията от тези два метода, т.нар. хибридна техника, осигурява по-голяма гъвкавост и прецизност при трансплантацията на коса. Процедурата се извършва по следния начин:

Подготовка:

Зоната, която ще се трансплантира, се почиства и дезинфекцира с антисептични разтвори. Зоната се подготвя за отстраняване на космените фоликули от донорската зона.

Отстраняване на космените корени от донорската област:

Космените фоликули се отнемат един по един от донорската област с помощта на микромотор или ръчни перфоратори, както при метода FUE.

Отваряне на канала:

Отварят се канали в областта на реципиента. Тези канали са малки отвори, в които се поставят космените фоликули. Процесът на отваряне на каналите се извършва в съответствие с естествения ъгъл и посока на космените фоликули.

Трансплантация на корените на косата (по метода DHI):

Космените фоликули се поставят в специална имплантаторна писалка (писалка Чой). С тази имплантаторна писалка космените фоликули се трансплантират директно в зоната на реципиента и се гарантира, че фоликулите са разположени в съответствие с естествената посока на растеж.

Предимства на комбинацията:

Естествен външен вид и плътност: Каналите, отворени с метода на канализация, позволяват космените фоликули да бъдат разположени под естествен ъгъл. Трансплантацията по метода DHI гарантира, че космените фоликули се трансплантират по посока на естествения растеж и се получава плътен вид.

По-голям контрол и прецизност: Процесът на канализация предопределя зоната, в която ще бъдат поставени космените фоликули. Методът DHI дава възможност за по-прецизна и контролирана трансплантация на космени фоликули.

Бързо възстановяване: Фактът, че и двата метода са минимално инвазивни, гарантира, че процесът на оздравяване е бърз и комфортен.

Резултат:

Едновременното използване на методите FUE и DHI, т.е. хибридната техника, увеличава гъвкавостта и ефективността на процедурата за трансплантация на коса. Тази комбинация предлага превъзходни резултати както от естетическа, така и от функционална гледна точка. Този подход съчетава най-добрите аспекти на съвременните техники за трансплантация на коса, като позволява на реципиентите на трансплантация на коса да постигнат естествена и гъста коса.

Получаване на безплатна оферта

Безплатен център за обаждания:

+90 531 741 02 90

This website uses cookies to improve your web experience.