Skip links

Hibrit Tekniği

HİBRİT TEKNİĞİ

Saç Ekiminde Kanal Açma ve DHI Yönteminin Eş Zamanlı Kullanımı

Saç ekiminde FUE (FUE yöntemi) ve DHI (Direct Hair Implantation) yöntemlerinin aynı anda kullanılması, yani Hibrit Teknik, saç ekiminin hem verimli hem de etkili bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu kombinasyon her iki tekniğin avantajlarını bir araya getirerek daha başarılı ve doğal sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Kanal Açma Yöntemi (FUE) Nedir?

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemi, saç köklerinin donör bölgeden tek tek alınarak alıcı bölgeye nakledilmesi esasına dayanır. Bu yöntemde

Saç kökleri mikro motor veya manuel punch aletleri kullanılarak donör bölgeden tek tek alınır.
Alıcı bölgede önceden kanallar açılır. Bu kanallar saç köklerinin yerleştirileceği küçük deliklerdir.
Saç kökleri bu kanallara özenle yerleştirilir.

DHI Yöntemi Nedir?

DHI (Direct Hair Implantation) yöntemi, saç köklerinin özel bir implanter kalem (Choi pen) kullanılarak doğrudan alıcı bölgeye implante edilmesini sağlar. Bu yöntemde:

Saç kökleri donör bölgeden alındıktan sonra implanter kalemine yerleştirilir.
İmplanter kalem, saç köklerini doğrudan alıcı bölgeye implante eder ve köklerin doğal büyüme yönüne uygun olarak yerleştirilmesini sağlar.

Kanal Tedavisi ve DHI Yönteminin Eş Zamanlı Kullanımı

Bu iki yöntemin kombinasyonu olan Hibrit Teknik, saç ekiminde daha fazla esneklik ve hassasiyet sağlar. Prosedür aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Hazırlık:

Ekim yapılacak alan temizlenir ve antiseptik solüsyonlarla dezenfekte edilir. Alan, donör alandan saç köklerinin çıkarılması için hazırlanır.

Donör Bölgeden Saç Köklerinin Alınması:

Saç kökleri FUE yönteminde olduğu gibi mikro motor veya manuel punch aletleri kullanılarak donör alandan tek tek alınır.

Kanal Açılması:

Alıcı bölgede kanallar açılır. Bu kanallar saç köklerinin yerleştirileceği küçük deliklerdir. Kanal açma işlemi saç köklerinin doğal açısına ve yönüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Saç Köklerinin Ekimi (DHI Yöntemi ile):

Saç kökleri özel bir implanter kalemi (Choi kalemi) içine yerleştirilir. Bu implanter kalem, saç köklerini doğrudan alıcı bölgeye nakleder ve köklerin doğal büyüme yönüne uygun olarak yerleştirilmesini sağlar.

Kombinasyonun Avantajları:

Doğal Görünüm ve Yoğunluk: Kanalizasyon yöntemi ile açılan kanallar saç köklerinin doğal açılarda yerleştirilmesine olanak sağlar. DHI yöntemi ile yapılan ekim ise saç köklerinin doğal büyüme yönünde ekilmesini ve yoğun bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Daha Fazla Kontrol ve Hassasiyet: Kanalizasyon işlemi saç köklerinin yerleştirileceği alanı önceden belirler. DHI yöntemi, saç köklerinin daha hassas ve kontrollü bir şekilde ekilmesini mümkün kılar.

Hızlı İyileşme: Her iki yöntemin de minimal invaziv olması, iyileşme sürecinin hızlı ve konforlu olmasını sağlar.

Sonuç

FUE ve DHI yöntemlerinin eş zamanlı kullanımı, yani Hibrit Teknik, saç ekimi prosedürünün esnekliğini ve etkinliğini artırır. Bu kombinasyon hem estetik hem de işlevsel olarak üstün sonuçlar sunar. Bu yaklaşım, modern saç ekimi tekniklerinin en iyi yönlerini birleştirerek saç ekimi alıcılarının doğal ve yoğun saçlara kavuşmasını sağlar.

Ücretsiz Teklif Alın

Ücretsiz Çağrı Merkezi:

+90 531 741 02 90

This website uses cookies to improve your web experience.